cardsh 1482x635 - ارائه کارت ویزیت به دیگران

ارائه کارت ویزیت به دیگران

پنج روش متفاوت برای دادن کارت ویزیت به مخاطب یا مشتری وجود دارد. شما چند تا از این راهها را میدانید؟

۱-اولین روش دادن کارت ویزیت با ۲ انگشت است:

این روش برای نشان دادن قدرت و به رخ کشیدن ابهت شرکتتان است.این روش بیشتر برای دادن کارت ویزیت به زیردستان یا فرد عادی صورت میگیرد که البته به نظر من اصلا روش مناسبی نیست.

۲-روش دوم دادن کارت ویزیت بین ۲ انگشت است:

این روش بیانگر اطمینان شخص از کالا و خدمات خود میباشد که بیشتر در بازار مرسوم است و اگر فرد در حال دادن کارت خود با ۲ انگشت به آن نگاه هم میکند به معنای ارزشی است که برای کارت خود قائل است. این روش نشانگر علاقه به حفظ روابط کاری و علاقه به توسعه روابط کاری همراه با حفظ قدرت و اطمینان به محصول و خدمات میباشد.

۳-دادن کارت ویزیت به صورت مشت:

این روش متداولترین فرم کارت دادن در ایران است که فرد کارت را در ۲ انگشت و مشت گره کرده به مخاطب خود میدهد که بیانگر قاطع بودن و تسلط فرد در کار و جدیت در مذاکره میباشد.

۴-دادن کارت ویزیت با ۲ دست:

محترمانه ترین روش دادن کارت ویزیت به مخاطب میباشد که بیانگر احترام به شان و شخصیت مخاطب میباشد و در هنگام دادن کارت با ادای جملاتی مانند بفرمایید، تمنا میکنم و خواهش میکنم کامل تر میگردد. به نظر من بهترین روش برای دادن کارت ویزیت خود به دیگران استفاده از این روش میباشد، زیرا شما با احترام گذاشتن به مخاطب خود شخصیت و پرستیژ کاری خود و شرکتتان را نشان میدهید.

۵- در آوردن کارت از کیف مخصوص کارت ویزیت:

یک نکته جانبی و بسیار مهم که وقتی میخواهید کارت خود را با احترام به دیگران بدهید حتما آنرا از کیف مخصوص و زیبای کارت ویزیت بیرون بیاورید که نشانگر ارزشی است که شما برای کار خود قائل هستید .

منبع: altenay.com